اتصالات چدنی فلنجدار

فلنج بلموث
فلنج کاهنده (فشار اسمی 16 بار)
چهار راهی چهار سر فلنج
سه راهی سه سر فلنج اینورتی
تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت آرمان سیال اکسین می باشد.