اتصالات چدنی بولتد گلند

درپوش (بولتد گلند)
سه راهی سه سر ساکت 45 درجه (بولتدگلند)
سه راهی دو سر ساکت ناف فلنج اینورتی (بولتد گلند)
تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت آرمان سیال اکسین می باشد.