صافی نوع PN 10/16 Y

  • جهت جلوگیری از ورود ذرات و مواد معلق به شبکه
  • قابل استفاده در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی سیالات غیر خورنده تا دمای °C80
  •  بدنه و درپوش از جنس چدن داکتیل (1693 GJS400 EN 1563 ( DIN حتی در شیرهای PN10
  •  فاصله فلنج تا فلنج مطابق ) DIN 3202 – P1 – F1 )EN 558
  • ابعاد و سوراخکاری فلنج مطابق (2501 EN 1092 – P2 ( DIN
  • صافی دولایه از جنس فولاد ضد زنگ بطور کامل از ورود ذرات بزرگتر از (250 – 200)DN0.6 mm و (150  – 0.5mm ( DN  50 جلو گیری می کند.
  • پوشش رنگ پودری اپوکسی جامد روی کلیه سطوح داخلی و خارجی بصورت کاملا فراگیر
  • محدوده کاربرد وطریقه نصب : این صافی در خطوط لوله برای مایعات و قبل از تجهیزات حساس به ذرات معلق نظیر پمپ ها و شیرهای فشارشکن نصب می شود.
  • مسیر جریان آب باید در جهت پیکان حک شده روی بدنه باشد به شکلی که در پوش صافی به طرف پایین قرار گیرد.