تایتون

با استفاده از این قطعات، انحراف و تغییر جهت یا تغییر اندازه در خطوط لوله‌گذاری میسر می‌گردد. این نوع خاص اتصال به صورت فشاری مونتاژ و با استفاده از یک حلقه واشر لاستیکی از جنس EPDM آببند می‌شود.

این اتصالات به دلیل نوع خاص طراحی، از سهولت و سرعت نصب بالاتری نسبت به سایر اتصالات فلنجی و بولتد گلندی برخوردار هستند. علاوه بر این در اتصالات تایتونی امکان اعمال انحراف زاویه‌ای در محل اتصال با لوله میسر است که این امر به افزایش سرعت نصب و تغییر زاویه بیشتر در خطوط آبرسانی کمک می‌کند.

اتصالات تایتونی بر اساس استاندارد ISO2531 طراحی و تولید شده و مطابق با استانداردISO 8179 دارای پوشش بیرونی متال زینک و رنگ بیتومنی می‌باشد. همچنین بر حسب سفارش مشتری امکان اعمال پوشش‌های داخلی سیمان ضد سولفات تیپ 5 و High Alumina طبق استانداردISO 4179 میسر است.