پکیج تخصصی پمپ وکیوم رینگ مایع

پکیج‌های تخصصی یا مهندسی شده پمپ وکیوم رینگ مایع بر اساس نیاز مبرم صنایع مختلف کشور مانند حو زه نفت، گاز و پتروشیمی و با رعایت استاندارد API 681 طراحی و ارائه می‌شوند. این پکیج‌ها کاملاً بر اساس نیاز مشتریان در هر پروژه و با اقلام و امکانات مبتنی بر درخواست ایشان مهندسی و ساخته می‌شوند. سیال گردش در این پکیج‌ها می‌تواند آب، روغن، هیدروکربن و یا هر سیال فرایندی دیگری (به شرط داشتن شرایط مورد نیاز جهت ایجاد رینگ مایع) باشد.

پکیج های تخصصی دارای اقلام مختلفی است که در بخش نمونه پکیج ها به آنها اشاره می‌شود.

پکیج تخصصی پمپ وکیوم رینگ مایع