زانو 11/25 ، 22/5 و 30 درجه پلی اتیلن

توضیحات :

گرید پلی اتیلن(PE) 100N
فشار کاری(PN) 10, 16
سایز 110 میلیمتر, 125 میلیمتر, 160 میلیمتر, 180 میلیمتر, 200 میلیمتر, 225 میلیمتر, 250 میلیمتر, 315 میلیمتر, 355 میلیمتر, 400 میلیمتر