شیر یک طرفه دریچه‌ای PN 10/16

  • مناسب جهت استفاده در تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ به منظور جلوگیری از برگشت سیالات
  •  قابل استفاده در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 80 درجه سانتیگراد
  • بدنه و در پوش از جنس چدن داکتیل (1693 GJS400 EN 1563 ( DIN حتی در شیرهای PN10
  • فاصله فلنج تا فلنج مطابق (EN 558 ( DIN 3202 – P1 – F6
  • ابعاد و سوراخکاری فلنج مطابق (2501 EN 1092 – P2 ( DIN
  • پوشش رنگ پودری اپکسی جامد روی کلیه سطوح داخلی و خارجی بصورت کاملا فراگیر بکار رفته است.
  • هنگام نصب حتما به جهت پیکان حک شده روی بدنه شیر توجه شود.