شیر هوا

كاربرد شيرهاي هوا

هوای محبوس در لوله‌های آبرسانی باعث ایجاد اختلالاتی همچون تغییرات فشار و دبی، تراکم هوا در لوله و کاهش سطح مقطع عبور جریان و در نتیجه افت فشار می‌گردد.

برای جلوگیری از بروز این اختلالات که ممکن است باعث آسیب دیدن خط لوله نیز شود شیرهای هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند.