سه راهی پلی اتیلن پیچی

توضیحات :

سه راهی پلی اتیلن پیچی از سایز ۱/۲ اینچ یا ۲۰ ملیمتر تا سایز ۵ اینچ یا ۱۲۵ میلیمتر تولید می شود.  (کلیه اتصالات پلی اتیلن در همین رنج سایزی تولید و عرضه می گردد). سه راهی پلی اتیلن پیچی مانند کلیه سه راهی ها کاربرد انشعابی یا تقسیم سیال از یک جهت به دو جهت مختلف را دارا می باشد.

مراحل نصب آن ساده می باشد. از سه جهت آن لوله پلی اتیلن کمی به داخل رفته و با پیچاندن مهره ها توسظ دست و یا آچار مخصوص به راحتی آببندی می شود. در صورت استفاده از سایزهای بالاتر از ۵ اینچ یا ۱۲۵ میلیمتر از اتصالات جوشی پلی اتیلن استفاده می شود.

این نوع لوله و اتصالات بیشتر در آبیاری قطره ای یا آبیاری بارانی استفاده می شوند و همچنین از گریدهای دیگر آن جهت انتقال آب شرب و گاز هم استفاده می شود.

سه راهی پلی اتیلن پیچی

کاربرد و اطلاعات فنی سه راهی پلی اتیلن پیچی :

سه راهی پلی اتیلن پیچی از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است شامل بدنه اورینگ برای آب بندی، رینگ برای ثابت نگه داشتن لوله پلی اتیلن و مهره ها که رینگ و اورینگ داخل آن قرار گرفته و به بدنه سه راه به صورت پیچی بسته می شود.

این اتصال بدون نیاز به چسب مخصوص و نوار تفلون به راحتی با وجود اورینگ آب بندی می شود. بزرگترین سایزی که به صورت پیچی ساخته می شود، 125 میلیمتر می باشد. سایز های بزرگتر از 125 میلیمتر از نظر فنی تحمل فشار و آب بندی را ندارند و از نوع اتصالات پلی اتیلن جوشی به جای آنها استفاده می شود و معمولا با دستگاه جوش پلی اتیلن به لوله متصل می شوند.